Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Krása je pravdivejšia ako pravda a ak si mám voliť medzi pravdou a krásou, volím krásu.
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk