Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Pravda je druh omylu, bez ktorého by určitý druh živých bytostí nemohol žiť.
O


Zdroj: Nietzsche,F. Vola k moci ako poznanie, Blava 2014, s. 23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk