Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Čuang-c    
Čuang-c' a Huizi oddychovali na moste cez rieku Hao.
Čuang-c' povedal: "Pozri na ryby, plávajú si voľne a ľahko! To sú šťastné ryby."
Huizi odpovedal: "Nie si ryba. Ako vieš, že sú ryby šťastné?"
Čuang-c' povedal: „Ty nie si ja. Ako vieš, že neviem, že ryby sú šťastné?“
Huizi povedal: „Ja nie som ty, samozrejme, že o tebe neviem. Ale zjavne nie si ryba; takže je istou pravdou, že nevieš, že sú ryby šťastné.“
Čuang-c' povedal: "Vráťme sa na začiatok toho. Povedal si: Ako vieš, že ryby sú šťastné; ale keď si sa ma na to pýtal, už si vedel, že to viem. Viem to priamo tu nad riekou Hao."
O


Zdroj:  Zhuangzi, chapter 17 (Watson translation)[ IN: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi_(book)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk