Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Špeciálne vedy nie sú pravdou, lebo pravda musí byť celok.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Špeciálne vedy nie sú pravdou, lebo pravda musí byť celok.
O
O

Zdroj: (4) G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik (erklärt von Marco de Angelis) (4. Folge)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk