Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Pravdivá je filozofia, ktorá používa geometrickú metódu skúmania a výkladu ako napr. Spinozova Etika (vyložená spôsobom používaným v geometrii)
--------
----
Niekto : Pravdivá je filozofia, ktorá používa geometrickú metódu skúmania a výkladu ako napr. Spinozova Etika (vyložená spôsobom používaným v geometrii)
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pravdivá je filozofia, ktorá používa geometrickú metódu skúmania a výkladu ako napr. Spinozova Etika (vyložená spôsobom používaným v geometrii)
O
O
----

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk