Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Všetci, ktorí chcú rozumieť viac ako obyčajní ľudia, sú jednomyseľne toho názoru, že najlepšou a najbezpečnejšou cestou pri skúmaní pravdy a vyučovaní pravde je metóda využívaná matematikmi pri štúdiu a výklade vied, v ktorých sa z definícií, postulátov a axiómov dokazujú závery.
--------
----
Niekto : Všetci, ktorí chcú rozumieť viac ako obyčajní ľudia, sú jednomyseľne toho názoru, že najlepšou a najbezpečnejšou cestou pri skúmaní pravdy a vyučovaní pravde je metóda využívaná matematikmi pri štúdiu a výklade vied, v ktorých sa z definícií, postulátov a axiómov dokazujú závery.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Všetci, ktorí chcú rozumieť viac ako obyčajní ľudia, sú jednomyseľne toho názoru, že najlepšou a najbezpečnejšou cestou pri skúmaní pravdy a vyučovaní pravde je metóda využívaná matematikmi pri štúdiu a výklade vied, v ktorých sa z definícií, postulátov a axiómov dokazujú závery.
O
O
----

Zdroj: Predhovor Lodawijka Meyera k: Benedikt Spinoza : Princípi filozofie Reného Descarta
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk