Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Pravda je len zhoda so skúsenosťou a tak, ako sa historicky mení skúsenosť, mení sa aj pravda.
O


Zdroj: T.Munz:Hľadanie skutočnosti
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk