Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Niekdajšia racionálnosť sa mení v nových podmienkach na iracionálnosť, pravdy na omyly, čiže nebola iracionálnosťou vždy. Pýtam sa však: Ak to teda neboli nikdy pravdy, ale vždy len omyly, nemáme teda pravdy ani my?
O


Zdroj: T. Munz-Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s. 94
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk