Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James    
myšlienky /ktoré samotné sú len časťami našej skúsenosti/ sa stanú pravdivými potiaľ, pokiaľ nám pomáhajú dostať sa do uspokojivých vzťahov k iným častiam našej skúsenosti… Každá myšlienka…, ktorá spája veci uspokojivo, pracuje bezpečne, zjednodušuje, usporí prácu, je práve natoľko a potiaľ pravdivá, pravdivá inštrumentálne. To je 'inštrumentálny' názor na pravdu…, názor, podľa ktorého pravda v našich myšlienkach znamená ich moc pôsobiť...
O


Zdroj: William James: Pragmatismus, s.43
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk