Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Bez skutočných nepriateľov neexistujú skutoční priatelia. Pokiaľ nedokážeme nenávidieť to, čím nie sme, nemôžeme milovať to, čím sme.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Bez skutočných nepriateľov neexistujú skutoční priatelia. Pokiaľ nedokážeme nenávidieť to, čím nie sme, nemôžeme milovať to, čím sme.
O
O

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk