Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Pri definovaní svojej identity sa ľudia odvolávajú na svojich predkov, náboženstvo, jazyk, dejiny, hodnoty, zvyky a na inštitúcie...Kto sme, vieme len vtedy, ked vieme, kto nie sme, a mnohokrát dokonca vtedy, keď vieme, kto stojí proti nám.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Pri definovaní svojej identity sa ľudia odvolávajú na svojich predkov, náboženstvo, jazyk, dejiny, hodnoty, zvyky a na inštitúcie...Kto sme, vieme len vtedy, ked vieme, kto nie sme, a mnohokrát dokonca vtedy, keď vieme, kto stojí proti nám.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk