Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Držíme spolu, na ceste hore, Na ceste dolu a nikto nikdy nie je sám. Môžme sa škriepiť, pritom si veriť, Môžme si zveriť, tie najtajnejšie tajomstvá. Každý je frajer, všetci jak jeden, V bohatstve, biede, my máme všetko spoločné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Držíme spolu, na ceste hore, Na ceste dolu a nikto nikdy nie je sám. Môžme sa škriepiť, pritom si veriť, Môžme si zveriť, tie najtajnejšie tajomstvá. Každý je frajer, všetci jak jeden, V bohatstve, biede, my máme všetko spoločné.
O
O
----

Zdroj: Elán - Kamaráti (text piesne)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk