Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Človek je Zoon Politikon t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte.
--------
----
Aristoteles : Človek je Zoon Politikon t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte.
--------
----
Aristoteles : Človek je Zoon Politikon t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte.
--------
----
Aristoteles : Človek je Zoon Politikon t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte.
--------
----
Aristoteles : Človek je Zoon Politikon t. j. politická čiže sociálna bytosť alebo spoločenský tvor. Jeho prirodzenou podstatou je život v štáte.
--------
----


Zdroj: (Polit. I 2, 1253 a 7), https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek_%28filozofia%29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk