Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Priatelstvo - jedna duša v dvoch telách.
O
O
----

Zdroj: Ina Schmidt: Freundschaft – der Schlüssel zum Glück? (Sternstunde Philosophie)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk