Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človek by mal ísť nájsť samého seba do divočiny. V divočine je oslobodený od požiadaviek, ktoré na neho kladie spoločnosť, a môže sledovať autentické želania, autentické plány, jeho pravé ja, ktoré takto objaví. Lepšie tiež môže pochopiť, v akých vzťahoch, v akej kultúre žije (čo sa dá dosiahnuť aj cestovaním do krajín s inou kultúrou)
O


Zdroj: Sternstunde philosphie - Michael Hampe: Selbstverwirklichung oder Selbstüberwindung?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk