Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V životu nebezpečných situáciách, v horách, vo vojne, sa ukáže aký kto je, či zbabelec, alebo odvážny, dobrý, či zlý, alebo sa len samému sebe takým zdal.
O


Zdroj: youtube : Michael Hampe: Wie geht Selbstverwirklichung? | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk