Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek, ktorý uvažuje je „pohltený“ tým, o čom uvažuje; a „poznávajúci subjekt„ sa stráca sám v objekte, ktorý je poznávaný. Uvažovanie odhaľuje objekt, nie subjekt.
--------
----


Zdroj: Alexander Kojeve : Uvod do čítania Hegela
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk