Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Človeka, ktorý je „pohltený“ predmetom o ktorom uvažuje, je možné „priviesť späť k sebe“ iba túžbou; napríklad túžbou jesť. Vedomá túžba bytosti je to, čo tvorí túto bytosť ako "ja" a odhaľuje ju ako takú tým, že ju ženie povedať „ja".
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk