Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek je sebauvedomenie. Je si vedomý seba samého, vedomý svojej ľudskej reality a úrovne; a to je to v čom sa podstatou odlišuje od zvierat, ktoré neprekračujú úroveň jednoduchého pociťovania seba samého.
--------
----
Niekto : Človek je sebauvedomenie. Je si vedomý seba samého, vedomý svojej ľudskej reality a úrovne; a to je to v čom sa podstatou odlišuje od zvierat, ktoré neprekračujú úroveň jednoduchého pociťovania seba samého.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek je sebauvedomenie. Je si vedomý seba samého, vedomý svojej ľudskej reality a úrovne; a to je to v čom sa podstatou odlišuje od zvierat, ktoré neprekračujú úroveň jednoduchého pociťovania seba samého.
O
O

Zdroj: Alexander Kojeve : Uvod do čítania Hegela
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk