Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Človek je metafyzické zviera / Človek má metafyzickú potrebu.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Človek je metafyzické zviera / Človek má metafyzickú potrebu.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Človek je metafyzické zviera / Človek má metafyzickú potrebu.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Človek je metafyzické zviera / Človek má metafyzickú potrebu.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk