Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Človek si začína uvedomovať sám seba v okamihu, keď - po prvý raz povie „ja“. Rozumieť tomu čo je človek tak, že sa pochopí jeho „pôčiatok“, znamená preto rozumieť počiatku "ja" ktoré sa odhaľuje v reči.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Človek si začína uvedomovať sám seba v okamihu, keď - po prvý raz povie „ja“. Rozumieť tomu čo je človek tak, že sa pochopí jeho „pôčiatok“, znamená preto rozumieť počiatku "ja" ktoré sa odhaľuje v reči.
O
O

Zdroj: Alexander Kojeve : Uvod do čítania Hegela
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk