Lucretius Carus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Lucretius Carus

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-99 až 55

rímsky filozof a básnik, autor didaktickej skladby De rerum natura (O pôvode vecí) zaoberajúcej sa epikurejskou filozofiou.


Filozofická škola: epikurejská škola


Diela : De rerum natura (O pôvode vecí)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk