Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Pytagorovci sa vyznačovali rovnakým odevom - bielym a vlneným, ako mal Pytagoras. (ad pytagorejská škola)
O


Zdroj: In Hegel : Dejiny filozofie: Pytagorova filozofia s.192
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk