Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - pytagorejská škola    
Jiní z pýthagorejců však říkají, že principů je deset. Vyslovují je v tomto pořadí:

Mez a neurčitost
liché a sudé
jedno a mnohost
pravé a levé
mužské a ženské
klidné a pohybující se
přímé a zakřivené
světlo a tma
dobré a špatné
čtverec a obdélník.
(ad pytagorejská škola)
O


Zdroj: A 3/ 1 = Aristotelés, Metaphysica I, 5; 986a22-b4 (= Parmenidés A 6) http://www.fysis.cz/presokratici/alkm/bacz.htm
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk