Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu    
Rozpráva sa, že raz šiel Pytagoras okolo, keď ktosi bil psa ; tu pocítil vraj ľútosť a povedal : "Prestaň a nebi ho, je to duša môjho priateľa, ktorú som spoznal, keď som začul zavýjanie."
O


Zdroj: Antológia z diel filozofov Predsokratovci a Platon s.69
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk