Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zdá sa, že Pytagoras zo Samu si nadovšetko vážil náuku o číslach... všetky veci pripodobňoval k číslam. 58 B 2 (z Aristoxena u Stobaia)
O


Zdroj: Antológia z diel filozofov Predsokratovci a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk