Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu    
Philosophy is the highest music. / hos philosophias ... ouses megistes mousikes
O


Zdroj: in Platon Dialog Phaedo 61a3-4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk