Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Neexistuju nedelitelne body, body nerozlahle vsak ano / Nulla esse indivisibilia, esse tamen inextensa.
O


Zdroj: Moreau:Svet Leibnizova myšlení,oikoymenh,Praha,2000,s.98
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk