Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Čo najjednoduchšie ideje sa musia dať vyjadriť univerzálnymi symbolmi, ktoré sa potom spoja do rozumných slov. Daľšie pravidlá potom majú umožniť spojenie týchto výrazov po vzore matematických výpočtových zásad. Cieľom je premeniť v budúcnosti omyly na obyčajné "chyby pri počítaní" a sporné otázky riešiť pomocou výpočtu.
O


Zdroj: Encyklopedický atlas filosofie, Peter Kunzmann, a kol, Nakladatelstvi Lidove noviny
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk