Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Pre toho , kto veci dokonale pozná, je vždy možné udať dôvod, ktorý by postačoval k určeniu, prečo je tomu tak a nie inak. Prvá otázka je preto - Prečo je skôr niečo než nič?
----
----


Zdroj: Leško, V., Ješič, M. Novoveká filozofia s.
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk