Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Základné (metodologické) princípy:
1. Princíp individualizácie - univerzálna premenlivosť popiera opakovateľnosť koexistencie vecí aj opakovateľnosť v čase.
2. Princíp totožnosti nerozlišiteľných - každá vec je totožná sama so sebou, ale líší sa od ostatných.
3. Princíp kontinuity - každá vec je v danom okamihu zladená so svojou minulosťou i budúcnosťou
4. Princíp diskrétnosti - rozčlenenosť skutočnosti ako aj jej poznania (obmedzenie princípu koninuity).
5. Princíp úsilia sveta o univerzálnu dokonalosť - smerovania k dokonalosti.
6. Princíp aktívneho prechodu od možného (logicky možného) ku skutočnému (ktoré je dokonalejšie ako možné).
7. Princíp univerzálnej súvislosti - aj medzi vecami, ktoré zdanlivo nesúvisia.
8. Princíp maxima a minima - minimum podstaty dáva maximum existencie - príroda je štedrá vo svojich účinkoch a úsporná v príčinách.
--------
----


Zdroj: Leško: Dejiny filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk