Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Najdokonalešie bytie totiz obsahuje všetky dokonalosti a medzi ne patri aj existencia. Bohu teda možno pripísat existenciu. V skutočnosti možeme z tohto predpokladu vyvodiť iba to, ze existencia Boha vypliva z jeho možnosti. Definicie totiž nemožeme bezpečne pouzivat na uzatváranie, kým nevieme, či su reálne, t.j. či neobsahujú protirečenie.
O


Zdroj: Monadologie a jine prace alebo O reforme vied
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk