Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz    
Naša súdnosť sa zakladá na dvoch princípoch - na princípe protikladu (pokladáme za klamné to, čo ho obsahuje) a na princípe dostatočného dôvodu (nemôže byť pokladaná žiadna skutočnosť za pravdivú, či existujúcu, žiadne tvrdenie za správne, ak nie je dostatočného dôvodu, prečo je to tak a nie inak.
O


Zdroj: Monadologia paragraf 31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk