Gottfried Wilhelm Leibniz

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Gottfried Wilhelm Leibniz

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1646 až 1716

monadologicko-pluralistický racionalizmus, NurnBerg Nemecko


Filozofická škola: racionalizmus matematizmus personalizmus pluralizmus


Diela : O individualizacnom principe, Umenie kombinatoricke, Teoria abstraktneho pohybu, Nova metoda o najvacsich a najmensich velicinach, Rozhovor o metafyzike, Teologicky system, O zdokonaleni metafyziky a pojme substancie, Novy system prirody, Nove uvahy o ludskom rozume, Pokus o teodiceu, Monadologia.

Povedali o ňom

Gottfried Wilhelm Leibniz : Prečo práve tento svet existuje? Boh si môže vymysliet nekonečné množstvo možných svetov, ale tieto svety nemôžu existovať naraz, nie sú navzájom kompaktibilné, jeden vylučuje druhý. Boh preto zvolí ten najlepší možný a tomu dá existovať.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Bertrand Russell : (Leibniz) je najlepší príklad filozofa, ktorý používa logiku ako kľúč k metafyzike.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Bertrand Russell : Ked hladáme motívy, ktoré ľudí privádzajú k skúmaniu filozofických otázok, zisťujeme, že ich možeme zhruba rozdeliť do dvoch, často antagonistických skupín, ktoré vedú k rozdielnym systémom. Jedna skupina motívov sa odvodzuje z náboženstva a etiky,druha skupina sa odvodzuje z vedy. Platóna, Spinozu a Hegela možeme pokladať za typických filozofov, ktorých záujmy sú zvačša náboženské a etické, kým Leibniza, Locka a Huma za reprezentantov vedeckej vetvy. U Aristotela, Descarta, Berkleyho a Kanta nájdeme silne prítomné obe skupiny motívov.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Niekto : Leibniz, who was corresponding with Jesuits in China, wrote the first European commentary on the I Ching in 1703, arguing that it proved the universality of binary numbers and theism, since the broken lines, the 0 or nothingness, cannot become solid lines, the 1 or oneness, without the intervention of God (ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Niekto : V 17. storočí dominovala vo filozofii matematika, ktorá dala svetu filozofov ako boli Rene Descartes, Benedictus de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal. (ad racionalizmus) >>

Gilles Deleuze : Leibniz is one of the great founders of game theory. He was impassioned by mathematical game problems, he must have been quite a games player himself.Why is it that world which passed into existence? Leibniz explains what is, for him, the creation of worlds by God, and we see well how this is a theory of games: God, in his understanding , conceives an infinity of possible worlds, only these possible worlds are not compossible with each other, and necessarily so since it's God who chooses the best.(ad Gottfried Wilhelm Leibniz) >>

Bertrand Russell : Leibniz rovnako ako Descartes a Spinoza založil svoju filozofiu na pojme substancie (podstaty). Líšil sa od nich čo sa týka vzťahu mysle a hmoty a čo sa týka počtu substancíí : Descartes uznával 3 substancie (telo, myseľ a boh), Spinoza len jednu (boh) a Leibniz nekonečné množstvo substancií. (ad Gottfried Wilhelm Leibniz, Benedictus de Spinoza, Rene Descartes) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk