Bertrand Russell

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Bertrand Russell

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1872 až 1970

logický atomizm.,analytická filozofia,filozofia vedy


Filozofická škola: logický atomizm. analytická filozofia filozofia vedy pluralizmus


Diela : Principia Mathematica,I (1910)
Principia Mathematica, II (1912)
Principia Mathematica, III (1913)
Our Knowledge of the External World (1914)
The Analysis of Mind (1922)
An Inquiry into Meaning and Truth (1940)

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk