Piere Bayle

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Piere Bayle

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1647 až 1706
Diela : ?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk