Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Aj vákuum je plné niečoho a nedá sa urobiť dokonalé nič. Preto uvažujeme, že aj priestor je z niečoho vytvorený a preto nemôžeme všetko z neho zobrať, lebo aj priestor je niečo.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Aj vákuum je plné niečoho a nedá sa urobiť dokonalé nič. Preto uvažujeme, že aj priestor je z niečoho vytvorený a preto nemôžeme všetko z neho zobrať, lebo aj priestor je niečo.
O
O
----

Zdroj: .pod lampou: O konci vesmíru, Webbovom teleskope a čiernych dierach
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk