Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér - atomizmus    
Teplé a studené existujú len konvenčne, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. V skutočnosti nič nevieme, lebo pravda je hlboko skrytá.
O


Zdroj: 68 B 117 z Diogena Laertia (Antologia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk