atomizmus
atomizmus

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Atomizmus je filozofický smer, podľa ktorého všetko dianie pozostáva z hry atómov, z ich spájania a oddeľovania, usporiadavania, presunov, priťahovania a vzájomného odrážania./wikipedia
Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je omyl/Ako sa môžme mýliť?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Demokritos z Abdér : Teplé a studené existujú len konvenčne, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. V skutočnosti nič nevieme, lebo pravda je hlboko skrytá. >>

Na otázku Čo je človek?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Demokritos z Abdér : Guľaté atómy, ktoré sa hýbu, pretože pre svoju prirodzenosť nikdy nemôžu byť v pokoji, strhujú a uvádzajú do pohybu celé telo. >>

Niekto : Clovek je vysokoorganizovana forma bielkovin. >>

Na otázku Čo je poznanie?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Na otázku Čo existuje?

Demokritos z Abdér : Med nie je ani sladký ani horký. Skutočne existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Denis Diderot : Niet nič pravdivejšie než, že atóm hýbe svetom a svet hýbe atómom. Niet hmoty bez pohybu, niet pohybu bez hmoty. >>

Na otázku Čo je myslenie?

Demokritos z Abdér : Svet predmetov vyzaruje atomy do priestoru a tieto pri dopade na zmyslove organy vyvolavaju zmyslove pocity. - Zmysly su hrube, nemozu dostatocne hlboko viest k poznaniu skutocnosti /atomom/. Vnemy+myslienky su zmeny stavu tela. >>

Na otázku Čo je smrť?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Čo je svet?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Denis Diderot : Niet nič pravdivejšie než, že atóm hýbe svetom a svet hýbe atómom. Niet hmoty bez pohybu, niet pohybu bez hmoty. >>

Na otázku Čo je to priestor?

Demokritos z Abdér : Priestor oddeleny od hmoty je predpokladom existencie a pohybu hmoty, atomov >>

Na otázku Čo treba človeku vedieť, aby bol šťastný?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Je smrť zlá?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Majú veci vlastnosti nezávislé na našom vnímaní?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Na otázku Prečo musíme zomrieť?

Marcus Aurelius : Smrť je niečo podobné ako zrodenie; tajomstvo prírody: zlúčenie prvkov a ich rozlúčenie, ale vcelku nič také, za čo by sa niekto musel hanbiť, lebo nie je v rozpore s prirodzenosťou rozumného tvora ani so spôsobom jeho vybavenia. >>

Na otázku Prečo niečo robíme? Čo zapríčinilo, že to robíme?

Demokritos z Abdér : Guľaté atómy, ktoré sa hýbu, pretože pre svoju prirodzenosť nikdy nemôžu byť v pokoji, strhujú a uvádzajú do pohybu celé telo. >>

Na otázku Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?

Demokritos z Abdér : Princípmi všetkého sú atómy a prázdny priestor, všetko ostatné je fikcia..Kvality vecí sú vecou dohody, v skutočnosti existujú len atómy a prázdny priestor. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk