eleati
eleati

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
V učení dominuje myšlienka nemennej podstaty skutočného bytia a iluzórnosti všetkých vnímateľných zmien a rozdielov. V učení o poznaní podceňuje zmyslovú skúsenosť, dôraz kladie na rozumové poznanie. Argumenty eleatov (najmä Zenóna z Eley) proti možnosti pohybu sú okrem iného významným zdrojom dialektického myslenia./wikipedia

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk