estetika

Iné zobrazenie filozofických škôl


estetika

Kategória: axiológia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Estetika je štúdium ideálnej formy, čiže krásy; je to filozofia umenia. (Will Durrant)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk