axiológia

Iné zobrazenie filozofických škôl


axiológia

Kategória: systematická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Axiológia je náuka o hodnotách (z gréc. axio - hodnota), ktorá sa nepýta, čo sú estetické, morálne či najvyššie hodnoty, ale čo je hodnota. Axiológia sa vyčleňuje za epistemológie a ontológie v 19. storočí.


Podškoly

politicka filozofia
etika
estetikaVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk