Kompatibilizmus (jemný determinizmus)

Iné zobrazenie filozofických škôl


Kompatibilizmus (jemný determinizmus)

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Kompatibilizmus zastáva názor, že slobodná vôľa je kompatibilná s determinizmom. Kedže slobodná vôľa je často pokladaná za nutnú podmienku morálnej zodpovednosti, kompatiblizmus je zároveň názor, že človek mú morálnu zodpovenosť aj v deterministickom svete.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk