Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Mahajánu tvoria dve hlavné školy - madhjamaka či škola strednej cesty a jogačára, známa aj ako čittamatra alebo škola čistého vedomia. Madhjamaka sa sústreďuje na pojem prázdnoty (šúnjata). (ad mahajána)
O


Zdroj: Traleg Kjabgon - Karma , SLOVART 2016 ,s. 95
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk