Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Peter M. S. Hacker    
7 znakov analytickej filozofie:1. Analýza 2. Antipsychologizmus logiky 3. Logická analýza 4. Filozofický výklad myslenia prostredníctvom filozofického výkladu jazyka 5. Obrat k jazyku 6.Prvotnosť filozofie jazyka 7. odmietanie metafyziky (ad analytická filozofia)
O


Zdroj: Hacker:Analyticka filosofie:co, odkud a kam?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk