pluralizmus
pluralizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Pluralizmus je pojem používaný vo filozofii, ktorý znamená „doktrína mnohosti“, často používaný v opozícii k monizmu („doktrína jednoty“) a dualizmu („doktrína duality“). Tento pojem má rôzne významy v metafyzike, ontológii, epistemológii a logike. V metafyzike je pluralizmus doktrína tvrdiaca na rozdiel od tvrdení monizmu a dualizmu, že existuje v skutočnosti veľa rôznych substancíí (podstát), ktoré tvoria realitu. V ontológii sa pluralizmus vzťahuje na rôzne spôsoby, druhy alebo spôsoby bytia. Napríklad témou ontologického pluralizmu je porovnanie spôsobov existencie vecí ako „ľudia“ a „autá“ s vecami ako „čísla“ a niektorých ďalších pojmov používaných vo vede. /Zdroj :https://en.wikipedia.org/wiki/Pluralism_(philosophy)Povedali o nej

Niekto : monizmus je dobrá filozofia, dualizmus a pluralizmus je zlá filozofia. >>

Niekto : Pluralizmus je najpravdivejšia filozofia, ale príliš zložitá. Ak si teda chce človek svoj svetonázor zjednodušiť, je dobré si vybrať nejaký monizmus. Hlavne nie nejaký dualizmus. Ak už škatuľkovať, tak radšej všetko do jednej škatuľky. >>

Pierre Teilhard de Chardin : Pod nekonečným množstvom druhotných odlišností, daných rôznou spoločenskou činnosťou, rôznym vedeckým zameraním alebo rôznym náboženským vyznaním, existujú iba dva druhy ducha: tí, ktorí nepresahujú (a ani necítia potrebu presiahnuť) vnímanie mnohosti - hoci by sa aj akokoľvek zdala sama v sebe súdržná) -, a tí, pre ktorých vnímanie tejto mnohosti nutne smeruje k nejakej jednote. Pluralisti a monisti.....keď sa na tým dobre zamyslíme, nejde o dva rovnocenné pohľady. Byť pluralistom znamená byť fixistom : obe slová zakrývajú prázdno, nedostatok niečoho. Pluralista nezaujíma žiadny pozitívny postoj. Prosto sa len vzdáva snahy o vysvetlenie. (ad pluralizmus, monizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk