Hylémorfizmus
Hylémorfizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Hylémorfizmus (gr.) je spolupôsobenie látky a formy, pričom forma existuje len ako realizovaná v látke. Podľa Tomáša Akvinského je hylémorfizmus skutočnosť, že všetky veci sa skladajú z dvoch prvkov, z čisto potenciálneho, čiže látky a zo substančne skutočného, činného a realizujúceho, čiže formy. / wikipediaVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk