Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Čo je zlo? - Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Čo je zlo? - Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Čo je zlo? - Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk