Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk