Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Čo je zlo? - Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Čo je zlo? - Rozdvojenie vôle a boj vôle voči sebe samej.
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk