Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Pokiaľ ľudmi zmietajú afetky, ktoré sú trpnými stavmi, môžu byť jeden proti druhému.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk