Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ak si vec, ktorá v nás zvyčajne vyvoláva afekt smútku, predstavíme tak, že sa v niečom podobá inej veci, ktorá v nás vyvoláva rovnako silný afekt radosti, budeme ju súčastne nenávidieť i milovať.
O
O
--------

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3P17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk